Chlorophyllum bly-slagg

Kategori: oätlig.

Hatt (diameter 6-32 cm): vit, ibland gråaktig, torr, med en liten mörk tuberkel i mitten. Först är det sfäriskt, sedan klockformat, och i gamla svampar är det nästan platt. Toppen är täckt med skalor, ibland med resterna av ett överkast.

Ben (höjd 8-28 cm): vit, som ändras till brun vid skadeplatsen, mycket slät, expanderar från topp till botten. Unga svampar har en vit ring högst upp.

Massa: vit, vid sprickplatsen och kan bli rödaktig eller rosa vid kontakt med luft. Har ingen uttalad lukt.

Dubbel: en röd paraplysvamp (Chlorophyllum rhacodes) med en behaglig svamplukt och många fibrösa skalor.

Chlorophyllum bly-slagg växer från slutet av maj till mitten av september i Eurasien, Nordamerika och Australien.

Var kan jag hitta: Klorofyllbly och slagg finns i öppna skogsområden och ängar.

Äter: näringsegenskaper har inte studerats, därför rekommenderas det inte att äta det.

Användning i traditionell medicin: gäller inte.

Nya Inlägg